ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுதல்

மவ்லித்

தொப்பி அணிதல்

அத்தஹிய்யாத்தில் விரலை அசைக்க கூடாது

ஜும்ஆ தொழுகைக்கு முன் சுன்னத் உண்டு

ஜும்ஆ தொழுகைக்கு இரண்டு பாங்கு

கப்ருகளை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்

மத்ஹப்

மணமாலை பித்அத் இல்லை

பெண்கள் ஜியாரத்

Powered By Indic IME