வலிமார்களிடம் உதவி தேடலாமா?

தொப்பி போட்டுத்தான் தொழ வேண்டுமா?

கப்ரில் சந்தனம் பூசலாமா?

பெரியோர்களுக்காக எழுந்து நிற்கலாமா?

பெண்கள் ஜியாரத் செய்யலாமா?

தொழுவதற்காக பெண்கள் பள்ளிவாசலுக்குச் செல்லலாமா?

வரதட்சணை வாங்கலாமா?

தர்ஹாக்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளலாமா?

ஷாஃபிஈ-ஹனஃபீ என்பதற்குரிய ஆதாரம் என்ன?

ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் உதவி தேடலாமா?

Powered By Indic IME