உளூ இன்றி குர்ஆனைத் தொடலாமா? தகுந்த விளக்கம் தரவும்..

??? ????????? ???????? ????????? ???????????. ?????? ????????????? ???????? link -? click ?????????.

http://www.jamalinet.com/ulu-inri-quranai-thodalama/

Leave a Reply

Powered By Indic IME